Auteur: Leendert Aalders

Artikel in PDF

Betreft civiel recht:
Zaaknummers Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden : 200.069.486.02 en 200.070.726.02.
Zaaknummers Rechtbank Arnhem. : 186206 en 191723.
Arrest van de tweede kamer van 15 juli 2014.


Mijn naam is Leendert Aalders.

Geboren te Rotterdam 29 november 1926.

Wonende : Uranusstraat 30 H  6543 XS  Nijmegen.

Ik wil U een overzicht laten lezen inzake 10 jaar procederen tegen de gemeente Nijmegen en voormalige bewoners van deze woning.

Ik had al een verslag gereed, met alle namen adressen en telefoonnummers en had daarvan kennis laten nemen door het gemeentebestuur. Daarop kreeg ik een brief van de Burgemeester, dat als ik dat verslag aan U zou sturen, Hij mij zou laten vervolgen voor smaad. Die kans zal Ik Hem niet geven, vandaar dat U een verslag ontvangt, zonder namen en adressen. Vreemd vind ik het, dat criminele activiteiten toegedekt worden met dreigementen.

Ter zake:

Na het einde van het koloniale tijdperk werden Indische - Nederlanders gerepatrieerd uit voormalig Nederlands –Indië naar ons land.
Vanuit Den Haag werd er door de Regering opdracht gegeven een logementen gebouw te realiseren voor opvang.
Deze Indische - Nederlandse landgenoten bleven in dit logementengebouw  tot ongeveer 1971. Daarna werden er Gastarbeiders uit Spanje en Turkije gehuisvest.
In 1973 was het logementengebouw weer onbewoond.

De gemeente Nijmegen verstrekte bouwvergunningen op 27 april 1973 en 11 maart 1974 woningwet art.47 om het logementengebouw te veranderen in negen woningen voor permanente bewoning. Kopieën van de verstrekte bouwaanvragen en bouwvergunningen zijn in mijn bezit.
Aannemer van S uit Nijmegen kreeg de opdracht het werk uit te voeren.
Aannemer van S heeft mij een schriftelijke verklaring afgegeven opdracht 9 woningen te realiseren door verandering van het logementengebouw in opdracht van de gemeente Nijmegen.

Bij oplevering nam de gemeente Nijmegen afdeling Sociale Zaken de woningen in exploitatie voor temporaire opvang (blijf van mijn lijf).
De exploitatie werd in 1988 beëindigd, omdat er een nieuw gebouw gereed was voor deze opvang.
In 1988 kreeg een project ontwikkelaar opdracht de woningen te verkopen aan particulieren. Naam project ontwikkelaar niet bekend, omdat vele gegevens niet aanwezig zijn in het gemeente archief.

De eerste kopers Familie van R - J kochten het huis Uranusstraat 30 H  6543 XS  Nijmegen met verstrekking van een woonvergunning van de gemeente Nijmegen, aldus de advocaat Mr V van deze eerste kopers.

Op 5 juni 1989 vraagt Mevrouw R - J  een in - en uitrit vergunning aan bij de Dienst Stadsontwikkeling afdeling Weg - en Waterbouw.

Op 26 juni 1989 werd de vergunning verstrekt aan Mevrouw R - J, wonende Uranusstraat 30 H  6543 XS  Nijmegen, betaalde leges fl  665,02  post/26RA47.1.
Deze vergunning had nooit verstrekt mogen worden.
De bewoner van R was in dienst als opperman stratenmaker bij de gemeente Nijmegen afdeling Weg- en Waterbouw. Na ontvangst van de in- en uitrit vergunning bouwt de bewoner van R een Pergola, palen met een dak erop, zonder bouwvergunning aan de voorzijde tegen het  huis.

Op 15 juli 1992 werd de woning verkocht aan een opzichter Weg- en Waterbouw H in dienst bij de gemeente Nijmegen. De opzichter H nam de kans waar en maakte van de Pergola een open schuur, een houten schuurtje en een zogenaamde garage, een muurtje met twee ramen en twee rolluiken. Een en ander gerealiseerd zonder bouwvergunning.

Vanaf 1965 waren wij bevriend met de Familie H - O, de laatste jaren minder vanwege beëindiging van ons bedrijf en later door ziekte van mijn Echtgenote.

In juni 2005 kreeg mijn Echtgenote een oproep onderzoek borstkanker. Een week later ontvingen wij een brief om de foto’s te komen bespreken in het ziekenhuis CWZ te N. Er was in een vroeg stadium borstkanker geconstateerd, borst besparende operaties zouden moeten volgen. Half juli 2005 moest de bloedverdunner “Ascal “ gestopt worden en 2 Augustus 2005 werden de operaties uitgevoerd. Als Haar toestand het toeliet mocht Zij  4 augustus 2005 naar huis. Op 3 augustus 2005 werd mijn Echtgenote naar huis gestuurd, zonder laatste consult aan bed en zonder opgaaf van medicijnen, wel met een nieuwe afspraak voor controle in het ziekenhuis CWZ 15 augustus 2005 en kregen een brief voor de huisarts Dr van A die direct bezorgd werd door ons. Op 12 augustus 2005 werd mijn Echtgenote onwel en ik sloeg alarm, de ambulance was er snel en mijn Echtgenote ging met spoed naar het ziekenhuis CWZ. Mijn Echtgenote was getroffen door CVA. Toen ik in het ziekenhuis kwam werd ik naar het bed van mijn Echtgenote gebracht. Daar stonden twee verpleegkundigen ruzie te maken.  Ik trok mij terug naar de gang om geen getuige te willen zijn van de onhebbelijkheden van die twee verpleegkundigen. Plots hoorde ik mijn Echtgenote schreeuwen en een harde klap van metaal op de vloer. Ik ging kijken, er lag een metalen infuuspaal op de vloer, die tevoren op het gelaat van mijn Echtgenote gevallen was. Mijn Echtgenote bloedde erg uit Haar neus. Op 31 augustus 2005 was mijn Echtgenote uitbehandeld in het ziekenhuis en heb Haar toen naar de St M kliniek gebracht voor revalidatie. De volgende dag belde de revalidatie arts Dr L mij en Hij vroeg mij te komen. Ik kreeg te horen dat de neus van mijn Echtgenote gebroken was en wij direct voor behandeling terug moesten naar het ziekenhuis CWZ. Daar weigerde de KNO –arts de V iets voor mijn Echtgenote te doen, maar een andere KNO – Arts Dr. E bestelde een apneu apparaat om de benauwdheid, oorzaak de gebroken neus, te verlichten in de nacht.

Ik heb een klacht ingediend bij het Regionaal Tucht College in Zwolle, maar mijn klacht was niet verwijtbaar en werd afgewezen.

In oktober 2005 ging ik na het bezoek nog even naar onze vrienden Familie H - O om te vertellen wat er met mijn Echtgenote gebeurd was. Ik zag bij aankomst dat de bungalow te koop stond.
Na het gebeurde verteld te hebben, kwamen we in gesprek over ver- en aankoop van de bungalow. De lift in de flat was dikwijls defect, woonden op de vierde verdieping en het was niet mogelijk naar boven te komen zonder lift. We zochten een woning gelijk floers, omdat mijn Echtgenote verlammingsverschijnselen had aan de linkerzijde.
Wij kochten de woning voor € 320.000,-- plus € 15.000,-- contant laten we maar zeggen sleutelgeld. Verdere kosten : Overdrachtsbelasting € 19.200,--,makelaar €10.739,75,notaris ongeveer € 1500,--. Verhuizing € 1.500,--.

Mijn Echtgenote was uitbehandeld in de St M kliniek. Verdere behandeling zou geen effect meer hebben en kreeg Haar 100 % invalide thuis op 15 november 2005 met verlammingsverschijnselen.
Makelaar J van L had de verkoop opdracht geaccepteerd en uitgevoerd. Op 1 februari 2006 werd de akte van levering gepasseerd bij Notaris Mr S te N.

15 mei 2006 ontvingen wij een brief van de gemeente Nijmegen er zat een enquête formulier bij, onder punt 16 werd gevraagd : welke bijgebouwen waren er bij het pand aanwezig toen U het kocht? Aanbouw woonruimte/serre/garage/carport/berging/schuur/tuinhuisje/dakkapel/anders.
Er werd gevraagd het enquête formulier zoveel mogelijk in te vullen. Ik heb toen vermeld: carport/berging/schuur. Daar is verder door de gemeente niet op gereageerd.

In augustus 2006 kregen we bezoek van een verpleegkundige van het CIZ Centraal Indicatie Zorg, dit in verband met de hoge leeftijd ( 79 ) van mij, omdat men bezorgd was, dat ik mijn Echtgenote niet goed zou kunnen verzorgen en ik hulp zou kunnen krijgen. Het gesprek verliep goed en Mevrouw van het CIZ wilde ook de slaapkamer zien. De slaapkamer werd afgekeurd, omdat er een beveiligd bed en een bed lift geplaatst moesten worden  Ik vond dat geen bezwaar, want dan wilde ik de gammele aanbouw afbreken en er een nieuwe aanbouw laten bouwen. Op 8 augustus 2006 een aanvraag ingediend bij de gemeente Nijmegen afdeling Bouwen en Wonen. Op 24 april 2007 kregen we bericht van de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning ) dat de aanvraag afgewezen werd. Dan maar eens een gesprek aangevraagd met wethouder D en het hoofd Bouwen en Wonen Mevrouw M. Op 31 mei 2007 vond het gesprek plaats; de wethouder D vertelde ons, dat de woning en aanbouw illegaal gebouwd waren. Ik moest de aanbouw binnen dertien weken afbreken onder een boetebeding van tienduizenden euro’s. De woning kon gelegaliseerd worden door een bouwaanvraag in te dienen met betaling van € 5.000,-- leges. Nieuwbouw werd afgewezen. Gevraagd aan de wethouder dit schriftelijk te bevestigen. Op 17 juli 2007 ontvingen wij die bevestiging, maar het leges bedrag ontbrak in de brief. Ik was niet van plan een bouwvergunning voor de woning aan te vragen, omdat er in 1973 en in 1974 bouw vergunningen waren aangevraagd en verstrekt.

Toen heb ik contact opgenomen met mijn Assuradeur P en Hem het hele gebeuren voorgelegd. Hij adviseerde mij zijn advocaat Mr H te raadplegen. Op 31 juli 2007 vond dat gesprek bij mij thuis plaats. Ik wilde de koop van het huis ongedaan maken, maar dat ging de advocaat Mr H te ver en Hij adviseerde mij compensatie te eisen van de vorige eigenaar. Opdracht verstrekt 31 juli 2007. Omdat ik mijn vriend H ( vorige bewoner ) goed ken, vroeg ik de advocaat Mr H beslag te laten leggen op zijn appartement.

De advocaat Mr H liet de procedure sloffen en ik heb Hem laten weten, na ontvangst van twee rekeningen totaal € 3.204,33 verder te willen gaan op basis van no cure no pay. Naar aanleiding daarvan heeft Mr H de relatie verbroken op 25 september 2008.

Ik heb toen contact gezocht met de notaris Mr S en Hij adviseerde mij contact op te nemen met Zijn kantoorgenoot, een juriste Mevrouw Mr E 24 oktober 2008. Na zes dagen bracht Mevrouw Mr E de papieren terug en wilde mijn proces niet verder in behandeling nemen. Ik kreeg wel een rekening van € 224,91,die ik netjes betaald heb.

Diverse keren contact gezocht met de Gemeenteraad van Nijmegen, zonder resultaat. In juli 2008 een metselaar K uit D gebeld, die hier gewerkt had aan de illegale aanbouw. Hij wist wel iemand die goedkoop een tekening voor mij wilde maken van het huis. Ik kreeg zijn 06 nummer om een afspraak te maken. Gebeld en mijnheer R wilde wel komen als het donker was, want Hij mocht niet gezien worden. Vreemd dacht ik. Op 4 augustus 2008 om 22.—uur een afspraak gemaakt en R wilde alleen een tekening maken tegen contante betaling. Ik zei, dat ik in een proces zat en een rekening of een verklaring nodig had, maar dat kon niet gegeven worden, omdat Hij op het gemeentehuis werkte en in zijn vrije tijd tekeningen maakte. Echter Zijn Zoon had een tekenbureau in Boxtel en Hij kon wel een tekening maken met factuur. Ik kreeg een incomplete halve offerte en moeilijk te begrijpen voor een leek. Ik ben er niet op ingegaan.

Half februari 2009 contact opgenomen met Vereniging Dorpsbelang Hees. Ik kreeg het telefoonnummer van advocaat Piet die de klus wel zou klaren. Op 31 maart 2009 werd ik gebeld door die advocaat Mr P.H.M - E en Hij zei mij bericht ontvangen te hebben, dat de woning met aanbouw gelegaliseerd kon worden, maar daar moesten we over praten. Ik heb een brief geschreven en ben naar zijn kantoor gereden. Brief overhandigd en ik kreeg een brief van de gemeente Nijmegen met daarin het volgende aanbod van de wethouder D : Halverwege de brief staat “Ik ben bereid ondersteuning te verlenen bij het legaliseren van de bestaande situatie (woning met garage). Aan het einde van de brief staat : Ik hoop daarom dat wij nu alsnog tot een legalisatie van Uw woning kunnen komen. Daarvoor kunt U een afspraak maken met Mevrouw M Hoofd afdeling Bouwen en Wonen telefoon 024-3294322. Naar aanleiding van uw brieven is gezocht naar mogelijkheden om een bouwaanvraag door deze afdeling verder te laten VOORBEREIDEN  en ONDERSTEUNEN. Zij kan u daarover informeren ". Aldus de  wethouder D. Ik kreeg een verbod van mijn advocaat Mr E over deze brief met iemand te spreken en er niet op in te gaan. Het voelde bij mij niet goed en heb na een paar dagen de bewuste Mevrouw M Hoofd Bouwen en Wonen gebeld en een afspraak gemaakt. Op 24 april 2009 en 12 mei 2009 zijn er twee gesprekken gevoerd in het bijzijn van mijn advocaat Mr E. Mevrouw M adviseerde mij een bouwaanvraag in te dienen, maar Zij kon niet garanderen, dat de vergunning verleend zou worden Van enige VOORBEREIDING en ONDERSTEUNING is geen sprake geweest. Daar is het bij gebleven en ik wilde geen kosten maken ( € 4.000,-- of  € 5.000,-- )  voor iets waarvoor geen garantie gegeven kon worden.

Dan volgt er een vreselijke periode en takelt mijn Echtgenote af en ontvalt mij dan op 21 december 2010 in het ziekenhuis. Dan begint pas de echte ellende met het huis. Ik had geen enkel bewijs dat wij gesprekken hadden gevoerd met Mevrouw M van Bouwen en Wonen.  Ik heb Haar gebeld en gevraagd of Zij de gesprekken wilde bevestigen. Er sloop wel een fout in de bevestiging want Zij vermeldde 14 mei 2009 in plaats van 12 mei 2009.

Het gerechtshof vroeg om nog wat inlichtingen en mijn advocaat Mr E heeft een akte na comparitie opgesteld 5 oktober 2011 en daar stond in onder punt 35 : 20 september 2011 bevestiging Mevrouw M Hoofd Bouwen en Wonen van de gesprekken die ik met haar samen met de heer Aalders ten stadhuize heb gevoerd. Onder C staat : het moge duidelijk zijn, dat Aalders werkelijk alles en continu in het werk heeft gesteld om de gemeente op andere gedachten te brengen. Zoals al opgemerkt zijn de verkopers als eerst verantwoordelijken passief gebleven. De droom, een mooie bungalow is in rook opgegaan en werd letterlijk een nachtmerrie, dat blijkt ook goed uit de producties.

Op 29 mei 2012 werden de vorige eigenaren Familie H-O veroordeeld en moest mij ongeveer € 79.000,-- betalen. Daarbij zat inbegrepen een bedrag van € 9.442,54 proceskosten, griffierecht en exploot kosten in beide instanties. Die kosten waren door bij betaald. Mijn advocaat Mr E eiste dat geld min of meer onder dwang op. Ik heb op 11 september 2012 dat bedrag overgemaakt, anders zou ik daar weer onenigheid over gekregen hebben en misschien geen hulp meer, omdat je de underdog bent. Een factuur van dat bedrag met omschrijving heb ik nooit ontvangen.

De gemeente Nijmegen huurt een externe advocaat Mr B van advocatenkantoor D in, om de handen schoon te houden. De ingehuurde advocaat Mr B stuurt de brief van 30 maart 2009 via de mail op 24 september 2012,na drie en een half jaar, naar de advocaat van de tegenpartij Mr V. De advocaat van de tegenpartij, Mr V brengt naar voren, dat ik bedrog zou hebben gepleegd, om de brief van 30 maart 2009 achter te houden. Mr V eist herziening van het vonnis van 29 mei 2012.

Op 6 februari 2013 stopt Mr E zijn advocaten loopbaan en draagt het dossier over aan Mevrouw Mr S.C V te Nijmegen.

Dan doet onze Minister President Rutte aan het begin van 2014 een beroep op mensen die geld hebben, de economie op te krikken en verruimt het belastingvrije schenking bedrag op  € 100.000,--. Omdat ik slapend geld had op de bank besloot ik een gezin met vier kinderen de helft van de hypotheek af te lossen door middel van die schenking. Een en ander geregeld via de notaris van E  te M op 27 mei 2014. Ik leefde met de gedachte, dat ik het proces zou winnen, omdat de overtreding van illegaal bouwen vast stond en ik contact gezocht had met Mevrouw M  ( Hoofd Bouwen en Wonen ). Een en ander was verwoord in de akte na comparitie van 5 oktober 2011.

Op 14 januari 2014 was er een zitting inzake herroeping vonnis van 29 mei 2012. De advocaat van de tegenpartij Mr V hield een speech van 2 ½ uur en eiste al het betaalde geld plus kosten en rente van mij terug. We werden door de Rechter naar de hal gestuurd om misschien tot elkaar te komen voor een oplossing. Er was € 53.000,-- betaald en er moest nog een flink bedrag betaald worden. Ik bood mijn advocate Mevrouw Mr S.C V € 25.000,-- tegen algehele afdoening ,maar daar nam de tegenpartij geen genoegen mee. Ik liet weten, dat het geld er gedeeltelijk was en wilde een regeling treffen. Daar wilde de tegenpartij niets van weten, Het geld moest er direct komen. Mr V eiste herziening vonnis van 29 mei 2012 en directe uitvoering.

15 juli 2014 ontving ik het eindarrest van het Hof en de drie Rechters Mr V / Mr W en Mr H veroordeelden mij, omdat ik bedrog had gepleegd de brief van 30 maart 2009 verzwegen te hebben. Echter de Griffier Mevrouw Mr D heeft geen rekening gehouden met de akte na comparitie van 5 oktober 2011, waarin staat, dat ik alles in het werk heb gesteld, de gemeente op andere gedachten te brengen. Per aangetekende brief heb ik de President van de Rechtbank Mr van der W, de drie Rechters Mr V / Mr W en Mr H en de Griffier Mevrouw Mr D aansprakelijk gesteld, dat er voorbij gegaan is van de akte na comparitie van 5 oktober 2011 en er een verkeerde uitspraak is gedaan door onschuldige veroordeling. Tot op heden heb ik geen antwoord gekregen op mijn aangetekend schrijven.

Mevrouw Mr S.C V was niet gespecialiseerd in Bouwzaken/Objecten en heb toen de relatie verbroken op 4 juli 2014,omdat er geen resultaten geboekt werden.

De Aannemer S gebeld en overleg gepleegd. Hij adviseerde mij een goede advocaat te nemen en besloten, na eerst een afspraak gemaakt te hebben 4 augustus 2014 naar Mr van den B te gaan. Mr van den B wilde mijn dossier met Kantoorgenoot Mr M wel overnemen, maar er moest eerst € 20.000,-- betaald worden. Diezelfde dag nog is er door mij het gewenste bedrag betaald. De Aannemer S wilde een vergoeding voor de bemiddeling van € 500,-- en heb Hem dat ook diezelfde dag geschonken. We zijn nu anderhalf jaar verder, maar we zijn niets opgeschoten, wel heb ik bericht gekregen, dat het gestorte geld € 20.000,-- op is en er opnieuw betaald moest worden. Ik heb nog een klein bedrag over, maar dat moet ik houden voor onverwachte uitgaven en kosten na mijn overlijden. Dat heb ik Mr van den B laten weten, dat het geld wat er nog is een bestemming heeft.

In een mail aan Mr van den B ( mijn advocaat ) laat Mr V weten op 15 oktober 2014 " het dossier van de gemeente rammelt en stinkt aan alle kanten ". Tevens biedt Mr V aan, samen te procederen tegen de gemeente Nijmegen. Daar ging mijn advocaat Mr van den B niet op in.
Vóór ik in zee ging met Mr van den B vroeg ik Hem of Hij belangen had met de gemeente Nijmegen. Nee, was Zijn antwoord. Daar lijkt het nu toch wel op.

Mijn bank om een hypotheek gevraagd van € 75.000,--,maar omdat ik te oud was en mijn inkomen gering, kreeg ik geen medewerking.

Toen kwam de deurwaarder legde beslag op mijn onbelast huis en gedeelte van mijn AOW. Als het geld binnen een paar dagen niet betaald zou worden, werd mijn huis publiek verkocht.
Huis te koop gezet, er kwamen wel gegadigden, maar deinsden terug voor de illegale bouw. Toen heb ik mijn accountant W gebeld en Hij had een cliënt ,die mij wilde helpen. De Heer D betaalde € 75.000,-- om de vorige eigenaar te betalen en kocht daarvoor mijn huis, ik krijg per maand €   250,-- als afbetaling huis voor 15 jaar, plus vrij woongenot ( zonder betaling van huur ). Daar zit je dan !. Acht en zestig jaar hard gewerkt, nooit op vakantie geweest, rekeningen op tijd betaald en nu geruïneerd achter gelaten. De akte van levering werd 1 november 2014 gepasseerd, bij Notaris H van G.

Dan doet Mr van den B op 4 augustus 2015 een voorstel om op Zijn kosten, mij /mijn vorige advocaat Mr E / Mr V advocaat tegenpartij  en Mevrouw M van Bouwen en Wonen onder ede te laten horen. Dat verhoor onder ede vond plaats op 2 september 2015. Mr V declareerde € 200,-- voor het verhoor en Mevrouw M voormalig Bouwen en Wonen, thans Hoofd Grondgebied, € 20,--. Ik was wat opgelucht en onderweg naar huis vroeg ik Mr van den B waarom Hij dit alles voor mij ondernam. Zijn antwoord was, dat Hij niet alles zou betalen, alleen Zijn uren zouden niet aan mij doorberekend worden. Van te voren had ik goed aangegeven niets meer te zullen investeren in deze zaak, maar Mr van den B was schijnbaar erg geschrokken van Mr V die € 200,-- declareerde. Mijn vorige advocaat Mr E wordt nu aangeklaagd voor het verstrekken van negatieve en onkundige adviezen. Mr E ontkent alles, maar in 4 jaar tijd ben ik alles verloren.

Ik heb op 14 december 2015 alle betrokken partijen opgeroepen mij in ere te herstellen en mijn schade groot € 431.372,41 inclusief rente van 1 november 1994 t/m 31 december 2015 te vergoeden en immateriële schade. Ik heb een limietdatum gesteld ter afhandeling, na 31 december 2015,dan gaat mijn verslag naar 15.000 adressen via deze mail verstuurd worden.
Ik heb 68 jaar deel genomen aan het arbeidsproces,5 1/2 jaar voor mijn zieke en invalide Echtgenote gezorgd ,is op 21 december 2010 overleden en ben nu bijna 10 jaar bezig met deze nare illegale bouw-procedure.
Het gezin die ik geholpen heb kan verder leven zonder grote zorgen. Ik heb er geen spijt van de helpende hand uitgestoken te hebben.
Ik vraag mij af of de Burgemeester B wel weet waarover ik praat en Hij vergeet de fouten die gemaakt zijn en nog worden gemaakt op het stadhuis.
Burgemeester B wijst mijn verzoek voor een gesprek af. Hij wil alleen praten met Nijmegenaren die weten waarover Zij het hebben.
Ik wil U vragen, mij te helpen en het gemeente Bestuur van Nijmegen te laten weten, dat men zo niet om gaat met bejaarde Bewoners.
Het mail-adres is : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tevens vraag ik U de President van de Rechtbank te Arnhem te verzoeken het proces te laten heropenen en mij te rehabiliteren.
Uit bovenstaande blijkt, dat er Rechtspraak vervalsing ( COURT FIXING ) heeft plaats gevonden.
Het liefst zou ik uit Nijmegen vertrekken, maar daar heb ik de nodige financiën niet voor.

Tot slot :

1. Rehabilitatie van mijn persoon door het opheffen van bedrog.
2. Het storten van mijn schade € 431.372,41 plus rente van 2 % per jaar vanaf 1 januari 2016.
3. Als beloning stel ik éénmalig € 100.000,00 beschikbaar.

Ik heb veel vertrouwen in Uw steun!

L.Aalders