11 april 2016

Het hele artikel op Mr.

"De rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de advocatuur hebben met alle juridische faculteiten afspraken gemaakt over het niveau van afgestudeerde juristen met de aantekening 'civiel effect' op hun bul. Dit moet waarborgen dat deze afgestudeerden de vereiste kennis en kunde in huis hebben om door te kunnen studeren voor rechter, officier van justitie of advocaat."

Dat convenant is een goed idee in verband met de vereiste theoretische kennis van de toga's. Belangrijker is echter, dat de te verrichten werkzaamheden deskundig en met de juiste inzet en motivatie worden vervuld en dat als uitgangspunt daarbij waarheidsvinding hoog in het vaandel staat. Helaas is de praktijk in deze vaak dramatisch. Ik beschik inmiddels over liefst meer dan twintig erbarmelijke rechterlijke uitspraken, die t.z.t. alle op deze website zullen worden gepubliceerd, dit met de relevante bewijsvoering omtrent het broddelwerk en erger. Ook zal er worden bewezen, dat het niveau van advocaten vaak veel te wensen overlaat en er heel vaak regelrechte onzin wordt uitgekraamd. Ik hoop spoedig de tijd te vinden om tot actie over te gaan.