13 april 2016

De column op Advocatie

Mijn reactie op de column van Juriaan Mensch:

Jaap Winter heeft dus met betrekking tot het ontstaan van de financiële crisis gezegd, dit geheel terecht, dat rechtsbeoefenaren oog moeten hebben voor de gevolgen van hun handelen.

Mijn visie is, dat rechtsbeoefenaren, waaronder ook rechters, bij de uitoefening van hun beroep sowieso steeds oog moeten hebben voor die gevolgen, hetgeen er ook toe zou leiden, dat zij hun werk met meer inzet en beter zouden doen en minder vaak kapitale blunders zouden begaan, waardoor de uitkomst van een procedure ten gronde foutief is en burgers ten onrechte worden veroordeeld.

Wat te denken van de drie raadsheren van het gerechtshof Arnhem, die een man van 39 jaar (R. Hofs) in een arrest d.d. 19 april 2011 100% zeker ten onrechte hebben veroordeeld tot het betalen aan een vastgoedmaatschappij (V.N.I. Enschede B.V.) van een bedrag van € 531.710,40 aan huurachterstand (!) en tevens tot een bedrag aan rente van € 116.193,46 (welke rente door V.N.I. bovendien helemaal niet gevorderd was). Aan die idioterie hebben meerdere advocaten van Poelmann van den Broek (toentertijd Hoge van den Broek) overigens enthousiast meegewerkt, dit door het verkondigen van vele leugens en regelrechte verzinsels in hun processtukken en tijdens comparities (dit ondanks wetsartikel 21 Rv.). Het tuchtrecht mocht niet baten ondanks de bewijsvoering van Hofs, dat één van die advocaten (mr. J. Naus) tijdens de procedure ten gunste van zijn cliënte een door Hofs te betalen boete van € 604.321, 66 (later zelfs uitgegroeid tot € 739.730,06) had geclaimd, dit ingevolge artikel 14.2 van de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst, terwijl die boete ingevolge dat artikel hooguit enkele duizenden euro’s had kunnen bedragen. De Raad van Discipline vond de verklaring van de advocaat, dat hij deze berekening zo van zijn cliënte had ontvangen, afdoende om te stellen, dat hem niets te verwijten was.

De gehele kwestie is toentertijd door mij bekend gemaakt aan o.a. mr. R.J. Hoekstra, de interim rapporteur toezicht advocatuur, maar ook daarmee is zoals te verwachten was niets gedaan, omdat het onderzoek niet degelijk is verricht en er geen enkele waarachtige drive was om het toezicht op advocaten te verbeteren.

Op deze website zijn alle procedures V.N.I./R.T.B. Hofs te vinden, zo ook het arrest d.d. 19 april 2011 en de keiharde bewijsvoering, dat Hofs onterecht is veroordeeld. Van dit arrest is Hofs uiteraard in cassatie gegaan. Ook de A.G. heeft in zijn Conclusie echter spraakmakende juridische misslagen begaan om naar aannemelijk is zodoende de raadsheren uit de wind te kunnen houden. Tenslotte heeft de Hoge Raad op 14 juni 2013 het advies van de A.G. opgevolgd en simpelweg gesteld, dat de in de middelen aangevoerde klachten niet tot cassatie kunnen leiden en dat dit oordeel gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering behoeft. De uitgebreide “Borgersbrief” van de cassatieadvocaat werd daarbij genegeerd, hetgeen een ernstige procedurele schending vertegenwoordigt!

Leve onze rechtsstaat!

Gonnie Akkermans