18 april 2016

Het hele artikel op Advocatie

Een advocaat wordt in 2012 veroordeeld wegens verboden wapenbezit, en hij heeft de pech dat een ‘lokale blogger’ dat oppikt en er een redactioneel stuk over publiceert, met naam en foto. De advocaat in kwestie heeft nu met succes geëist dat Google het zoekresultaat – na het intikken van zijn naam – moet verwijderen. De rechtbank Rotterdam is van oordeel dat ‘het recht op privacy, dat tot uitdrukking komt in het verwijderen van de desbetreffende zoekresultaten, in deze zaak prevaleert boven het recht van Google om de zoekresultaten in stand te laten’.

De advocaat dient eerst een verzoek in bij Google om de zoekresultaten te verwijderen. Google laat daarop weten niet aan het verzoek te voldoen. Ook bij het College bescherming persoonsgegevens krijgt de advocaat nul op het rekest. Volgens het College gaat het om een strafrechtelijke veroordeling van recente datum, en dient berichtgeving daarover een publiek belang.

De rechtbank Rotterdam stelt eerst vast dat sprake is van de ‘verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens’. De inhoud van de bronpagina waarop het verzoek betrekking heeft bevat strafrechtelijke persoonsgegevens, nu de op deze bronpagina vermelde gegevens tot de identificatie van verzoeker als verdachte of dader kunnen leiden, aldus de rechtbank. En dat is niet toegestaan: ‘Hoewel de rechtbank zich bewust is van het vergaande praktische gevolg voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door de exploitant van een zoekmachine, acht de rechtbank de conclusie onvermijdelijk dat er in dit geval sprake is van een toepasselijk verbod op de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. De rechtbank acht derhalve het verzoek om Google te bevelen de verwijzing naar de weblinks die voortkomen uit de zoekopdracht naar de naam van de verzoeker uit de zoekresultaten te verwijderen dan wel af te schermen, reeds hierom toewijsbaar.’