31 maart 2016

Het hele artikel op Mr.

"De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) lanceert binnenkort een app om advocaten te helpen bij morele dilemma’s. De DilemmApp (voor iOS en Android) gaat naar verwachting in de tweede helft van april live."

Het geheel van waarden en normen (beroepsethiek) waaraan de beroepsbeoefenaar (in dit geval de advocaat) zich bij de uitoefening van zijn/haar beroep dient te houden zou al gewaarborgd moeten zijn door de afgelegde integriteitseed en wetsartikel 21 Rv. Het is echter een goed idee daar toch regelmatig een discussie over te voeren. Mijn ervaring is namelijk dat sommige advocaten er geen enkele beroepsethiek op na houden en via leugens en soms regelrecht bedrog een gunstige uitspraak van de rechter voor hun cliënt (en met name voor zichzelf) trachten te behalen en dit met succes. Op deze website zijn daar voorbeelden van te vinden en binnen afzienbare tijd zullen er nog vele volgen.