10 augustus 2016

Het hele artikel op Advocatie.nl

"Een voormalig advocaat uit het arrondissement Midden-Nederland is eerder dit jaar door de Raad van Discipline van het tableau geschrapt nadat hij een cliënt in de steek had gelaten. De advocaat loog dat hij een cassatieprocedure tegen een arrest van het gerechtshof had opgestart, en liet zijn cliënt vervolgens ook in de kou staan bij een kort geding."

Een ander geval van in de kou laten staan door een advocaat: Prof. mr. dr. Mr. G.M. Kerpestein te Amsterdam dumpte jaren geleden zijn cliënten (vader, moeder en zoon Hofs) na het afgesproken totale bedrag van € 19.000,--, excl. 5% kantoorkosten en B.T.W. van hen te hebben ontvangen. Voor dat bedrag zou hij meerdere procedures voeren, waarbij was afgesproken, dat zijn cliënten de inhoudelijke teksten zouden aanleveren. Na slechts enkele werkzaamheden te hebben verricht in de eerste procedure verzon hij vlak voor een belangrijke comparitie van partijen, dat hij failliet was, met zijn gezin naar Spanje zou verhuizen en daar verder zou gaan als wetenschapper. Dat was schrikken voor de betrokkenen, die bovendien krap bij kas zaten en het geld hadden moeten lenen.

De Raad van Discipline geloofde de advocaat op zijn woord, die beweerde, dat hij telefonisch tegen Hofs-Akkermans had gezegd, dat hij failliet zou gaan als hij alle werkzaamheden, die de familie van hem verlangde, zou moeten verrichten. Een professor/advocaat wordt natuurlijk zonder meer geloofd, het is veel gemakkelijker om “minkukels” de dupe te laten worden, niet waar!! De beoordeellaars hadden zich echter logischerwijs in de eerste plaats moeten afvragen, waarom de familie Hofs iets dergelijks zou verzinnen, daar hadden zij immers geen enkele belang bij. Mr. Kerpestein echter des temeer: het geld was binnen en vanwege het zogenaamde faillissement hoefde hij de toegezegde werkzaamheden niet meer te verrichten.

In deze zaak heeft de fam. Hofs op het laatste moment nog een andere advocaat gevonden, die zij echter dienden te betalen, hoewel hij uit coulance vanwege de onverkwikkelijke situatie een zeer redelijk bedrag rekende. Rechtszaken tegen mr. Kerpestein heeft de fam. Hofs ook verloren, dit zowel bij de lagere rechter als in hoger beroep. De voornaamste reden: de Raad van Discipline had immers al geoordeeld, dat mr. Kerpestein geen wanprestatie kon worden verweten door het beëindigen van zijn werkzaamheden en aldus was er ook niet onverschuldigd betaald. De proceskosten van bijna € 5.000,-- dienden door de fam. Hofs te worden betaald.

Al met al een schandalige en tenenkrommende zaak, waarbij zowel de magistraten als mr. Kerpestein grove verwijten kunnen worden gemaakt. Zowel de procedure bij de rechtbank als het hoger beroep betreffen aanfluitingen, die binnenkort in zijn geheel op deze website uitgebreid zullen worden gepubliceerd, zo ook de tuchtrechtprocedure.