:

Bijlagen:
Bewaar het bestand 2011-12-22 Inventarisatielijst bijlagen bij klachtenbrief.pdfBijlage_lijst[ ][00]
Bewaar het bestand Bijlage 1 brief van mr. Haafkes aan Hoge van den Broek Advocaten-2.pdfBijlage 1[brief van mr. Haafkes aan Hoge van den Broek Advocaten][01]
Bewaar het bestand Bijlage 2 arrest d.d. 6 juli 2004 van het gerechtshof Arnhem inzake de beid~.pdfBijlage 2[arrest d.d. 6 juli 2004 van het gerechtshof Arnhem inzake de beide heren Hofs][02]
Bewaar het bestand Bijlage 3 brief d.d. 16 juni 2005 van mr. J.A.D.M. Daniëls aan V.N.I..pdfBijlage 3[brief d.d. 16 juni 2005 van mr. J.A.D.M. Daniëls aan V.N.I.][03]
Bewaar het bestand Bijlage 4 brief d.d. 4 juli 2005 van mr. M.S.W. Begheijn van Hoge van den B~.pdfBijlage 4[brief d.d. 4 juli 2005 van mr. M.S.W. Begheijn van Hoge van den Broek aan R.T.B. Hofs][04]
Bewaar het bestand Bijlage 5 gedeelte uit brief d.d. 25 september 2006 van inspecteur G.H. Ben~.pdfBijlage 5[gedeelte uit brief d.d. 25 september 2006 van inspecteur G.H. Bennink van de Belastingdienst aan B.Th. Hofs en R.T.B. Hofs][05]
Bewaar het bestand Bijlage 6 gedeelte uit brief d.d. 20 oktober 2006 van inspecteur G.H. Benni~.pdfBijlage 6[gedeelte uit brief d.d. 20 oktober 2006 van inspecteur G.H. Bennink van de Belastingdienst aan B.Th. Hofs en R.T.B. Hofs][06]
Bewaar het bestand Bijlage 7 aankondiging dagvaarding door V.N.I. aan  R.T.B. Hofs d.d. 14 mei~.pdfBijlage 7[aankondiging dagvaarding door V.N.I. aan R.T.B. Hofs d.d. 14 mei 2007][07]
Bewaar het bestand Bijlage 8 (tussen)vonnis d.d. 19 mei 2009 inzake B.Th. Hofs van het kantong~.pdfBijlage 8[(tussen)vonnis d.d. 19 mei 2009 inzake B.Th. Hofs van het kantongerecht te Enschede][08]
Bewaar het bestand Bijlage 9 eindvonnis d.d. 24 april 2007 inzake  R.T.B. Hofs van het kantong~.pdfBijlage 9[eindvonnis d.d. 24 april 2007 inzake R.T.B. Hofs van het kantongerecht te Enschede][09]
Bewaar het bestand Bijlage 10 brief v.d. rechtbank Almelo aan B.Th. Hofs d.d. 18 augustus 2009~.pdfBijlage 10[brief v.d. rechtbank Almelo aan B.Th. Hofs d.d. 18 augustus 2009 inzake het wijzen van vonnis d.d. 15 september 2009][10]
Bewaar het bestand Bijlage 11 brief d.d. 15 september 2009 van de rechtbank Almelo aan B.Th. H~.pdfBijlage 11[brief d.d. 15 september 2009 van de rechtbank Almelo aan B.Th. Hofs inzake aanhouding][11]
Bewaar het bestand Bijlage 12  brief d.d. 28 september 2009 van B.Th. Hofs aan de rechtbank Al~.pdfBijlage 12[brief d.d. 28 september 2009 van B.Th. Hofs aan de rechtbank Almelo][12]
Bewaar het bestand Bijlage 13 (tussen)arrest d.d. 8 december 2009 inzake  R.T.B. Hofs van het ~.pdfBijlage 13[(tussen)arrest d.d. 8 december 2009 inzake R.T.B. Hofs van het gerechtshof te Arnhem][13]
Bewaar het bestand Bijlage 14 (tussen)vonnis d.d. 17 november 2009 inzake B.Th. Hofs van het k~.pdfBijlage 14[(tussen)vonnis d.d. 17 november 2009 inzake B.Th. Hofs van het kantongerecht Enschede][14]
Bewaar het bestand Bijlage 15 berekening d.d. 19 januari 2010 van V.N.I. in de zaak V.N.I. R.T~.pdfBijlage 15[berekening d.d. 19 januari 2010 van V.N.I. in de zaak V.N.I. R.T.B. Hofs][15]
Bewaar het bestand Bijlage 16 berekening d.d. 1 april 2010 van V.N.I. in de zaak V.N.I.B.Th. H~.pdfBijlage 16[berekening d.d. 1 april 2010 van V.N.I. in de zaak V.N.I.B.Th. Hofs][16]
Bewaar het bestand Bijlage 17 boetebeding 14.2 in de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst.pdfBijlage 17[boetebeding 14.2 in de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst][17]
Bewaar het bestand Bijlage 18 brief d.d. 24 juni 2003 van mr. D.S. de Boorder-Sweerman van Hog~.pdfBijlage 18[brief d.d. 24 juni 2003 van mr. D.S. de Boorder-Sweerman van Hoge van den Broek aan R.T.B. Hofs en M.C.Mensink][18]
Bewaar het bestand Bijlage 19 dagvaarding d.d. 23 december 2003 van V.N.I. aan Xenon Computers~.pdfBijlage 19[dagvaarding d.d. 23 december 2003 van V.N.I. aan Xenon Computers v.o.f. en de beide heren Hofs][19]
Bewaar het bestand Bijlage 20 (tussen)arrest d.d. 10 augustus 2010 inzake  R.T.B. Hofs van het~.pdfBijlage 20[(tussen)arrest d.d. 10 augustus 2010 inzake R.T.B. Hofs van het gerechtshof Arnhem][20]
Bewaar het bestand Bijlage 21  vonnis d.d. 13 april 2010 van het het kantongerecht te Enschede~.pdfBijlage 21[vonnis d.d. 13 april 2010 van het het kantongerecht te Enschede inzake B.Th. Hofs][21]
Bewaar het bestand Bijlage 22 brief d.d. 4 mei 2010 van mr. Naus van Poelmann van den Broek Ad~.pdfBijlage 22[brief d.d. 4 mei 2010 van mr. Naus van Poelmann van den Broek Adv. aan B.Th. Hofs][22]
Bewaar het bestand Bijlage 23 berekening d.d. 18 mei 2010 van V.N.I. inzake B.Th. Hofs.pdfBijlage 23[berekening d.d. 18 mei 2010 van V.N.I. inzake B.Th. Hofs][23]
Bewaar het bestand Bijlage 24 brief d.d. 18 mei 2010 van B.Th. Hofs aan mr. Naus.pdfBijlage 24[brief d.d. 18 mei 2010 van B.Th. Hofs aan mr. Naus][24]
Bewaar het bestand Bijlage 25 exploit van betekening van GGN aan B.Th. Hofs d.d. 20 mei 2010.pdfBijlage 25[exploit van betekening van GGN aan B.Th. Hofs d.d. 20 mei 2010][25]
Bewaar het bestand Bijlage 26 produktie 40, overgelegd ter comparitie van partijen d.d. 1 apri~.pdfBijlage 26[produktie 40, overgelegd ter comparitie van partijen d.d. 1 april 2010 door B.Th. Hofs][26]
Bewaar het bestand Bijlage 27 produktie 41, overgelegd ter comparitie van partijen d.d. 1 apri~.pdfBijlage 27[produktie 41, overgelegd ter comparitie van partijen d.d. 1 april 2010 door B.Th. Hofs][27]
Bewaar het bestand Bijlage 28 berekening van het door V.N.I. aan B.Th. Hofs te betalen bedrag ~.pdfBijlage 28[berekening van het door V.N.I. aan B.Th. Hofs te betalen bedrag inzake het vonnis d.d. 13 april 2010][28]
Bewaar het bestand Bijlage 29 aangetekende brief d.d. 26 mei 2010 van B.Th. Hofs aan mr. Naus.pdfBijlage 29[aangetekende brief d.d. 26 mei 2010 van B.Th. Hofs aan mr. Naus][29]
Bewaar het bestand Bijlage 30 Incidenteel appel d.d. 19 juli 2011 van V.N.I. (mr. Naus).pdfBijlage 30[Incidenteel appel d.d. 19 juli 2011 van V.N.I. (mr. Naus)][30]
Bewaar het bestand Bijlage 31 berekening d.d.7 september 2010 V.NB.I. inzake  R.T.B. Hofs.pdfBijlage 31[berekening d.d.7 september 2010 V.NB.I. inzake R.T.B. Hofs][31]
Bewaar het bestand Bijlage 32 document inzake beslagleggingen door V.N.I..pdfBijlage 32[document inzake beslagleggingen door V.N.I.][32]
Bewaar het bestand Bijlage 33 brief d.d. 12 oktober 2009 van mr. E. de Groot aan mr. Van der W~.pdfBijlage 33[brief d.d. 12 oktober 2009 van mr. E. de Groot aan mr. Van der Winkel][33]
Bewaar het bestand Bijlage 34 taxatierapport d.d. 8 oktober 2008.pdfBijlage 34[taxatierapport d.d. 8 oktober 2008][34]
Bewaar het bestand Bijlage 35 hypothecair bericht object d.d. 17 december 2010.pdfBijlage 35[hypothecair bericht object d.d. 17 december 2010][35]
Bewaar het bestand Bijlage 36 wetsartikel 13 BW 3.pdfBijlage 36[wetsartikel 13 BW 3][36]
Bewaar het bestand Bijlage 37 brief d.d. 21 november 2011 van mr. Naus aan mr. Van der Veen.pdfBijlage 37[brief d.d. 21 november 2011 van mr. Naus aan mr. Van der Veen][37]
Bewaar het bestand Bijlage 38 brief d.d. 27 oktober 2011 van mr. Naus aan mr. Van der Veen.pdfBijlage 38[brief d.d. 27 oktober 2011 van mr. Naus aan mr. Van der Veen][38]