Afdrukken

Tussenvonnis d.d. 19 mei 2009

Procedure: Bodemprocedure V.N.I. vs Xenon RB Almelo 23-12-2003

Rechter: mr. E.W. de Groot

Juridische misslagen in dit vonnis


Tussenvonnis d.d. 17 november 2009

Procedure: Bodemprocedure V.N.I. vs Xenon RB Almelo 23-12-2003

Rechter: mr. E.W. de Groot

Juridische misslagen in dit vonnis


Eindvonnis d.d. 13-04-2010 Rechtbank Almelo

Procedure: Bodemprocedure V.N.I. vs Xenon RB Almelo 23-12-2003

Rechter: mr. E.W. de Groot

Juridische misslagen in dit vonnis