Personalia

Naam : mr. J.P. Fokker (Hans)
Geboortedatum : april 1947

 Beroepsgegevens

Functie : Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang : 01-01-2013

 Arresten

10-06-2008 : Juridische misslagen Wetsschendingen
08-12-2009 : Juridische misslagen Wetsschendingen
10-08-2010 : Juridische misslagen Wetsschendingen
19-04-2011 : Juridische misslagen Wetsschendingen

 Nevenbetrekkingen (al dan niet voormalig)

Functie : Lid-plaatsvervanger
Instantie : Hof van Discipline
     
Functie : Mentor cursus vonnissen maken
     
Functie : Docent
Instantie : Academie voor de rechtspraktijk
Datum ingang : 01-01-2010
     
Functie : Voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften mededingingsrecht
Instantie : Nederlands mededingingsautoriteit
Datum ingang : 01-10-2007
     
Functie : Lid-jurist
Instantie : Raad van arbitrage voor de Bouw
Datum ingang : 01-01-2005
     
Functie : Arbiter
Instantie : Nederlands Arbitrage Instituut
Datum ingang : 01-01-2003
     
Functie : Voorzitter
Instantie : Geschillencommissie (Beroepscommissie stimuleringsregelingen)
Datum ingang : 01-01-2002
Datum eind : 31-05-2002
     
Functie : Docent
Instantie : Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Datum ingang : 01-01-2002
     
Functie : Docent Specialisatieopleiding Familierecht
Datum ingang : 01-01-2001
Datum eind : 10-10-2002
     
Functie : Redacteur Burgerlijke Rechtsvordering
Datum ingang : 01-01-2001
     
Functie : Voorzitter
Instantie : College van Toezicht van het NIP (Tuchtrechtcollege van Nederlands Instituut van Psychologen)
Datum ingang : 01-11-1998
     
Functie : Voorzitter
Instantie : College van Beroep van de Stichting Certiked
     
Functie : Voorzitter
Instantie : Reclame Code Commissie
Datum ingang : 01-01-1987
     
Functie : Gastmedewerker
Instantie : Universiteit Leiden
Datum ingang : 01-01-2006
Datum eind : 01-01-2012

 Voorheen beklede betrekkingen

Functie : Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie : Gerechtshof Arnhem
Datum ingang : 01-04-2012
Datum eind : 31-12-2012
     
Functie : Senior raadsheer
Instantie : Gerechtshof Arnhem
Datum ingang : 01-01-2011
Datum eind : 31-03-2012
     
Functie : Vice-president
Instantie : Gerechtshof Arnhem
Datum ingang : 24-08-1998
Datum eind : 31-12-2010
     
Functie : Raadsheer
Instantie : Gerechtshof Arnhem
Datum ingang : 22-04-1988
Datum eind : 23-08-1998
     
Functie : Kantonrechter
Instantie : Kantongerecht Amsterdam
Datum ingang : 10-01-1985
Datum eind : 21-04-1988
     
Functie : Rechter
Instantie : Rechtbank Amsterdam
Datum ingang : 01-05-1981
Datum eind : 09-01-1985
     
Functie : Gerechtsauditeur
Instantie : Rechtbank Amsterdam
Datum ingang : 25-07-1979
Datum eind : 30-04-1981
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Amsterdam
Datum ingang : 25-08-1979
Datum eind : 30-04-1981
     
Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie : Rechtbank Amsterdam
Datum ingang : 01-05-1973
Datum eind : 24-07-1979