Personalia

Naam : mr. J.C. van Dijk
Geboortedatum : januari 1948

 Beroepsgegevens

Functie : Senior raadsheer
Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang : 01-01-2013

 Beslissingen

17-01-2014 :  

 Nevenbetrekkingen (al dan niet voormalig)

Functie : Lid Raad van Toezicht
Instantie : Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Datum ingang : 01-01-2013
     
Functie : Voorzitter
Instantie : Hof van Discipline
Plaats : Arnhem
     
Functie : Lid
Instantie : Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
     
Functie : Lid
Instantie : Arbitragecommissie KNvB
Datum ingang : 01-12-2011
     
Functie : Lid
Instantie : Helsinki Comité
Datum ingang : 01-09-2011
     
Functie : Lid
Instantie : Raad voor de rechtspraak
Datum ingang : 01-03-2008
Datum einde : 01-07-2012
     
Functie : Voorzitter van het curatorium van de Bijzondere Leerstoel Sociale Rechtshulp
Instantie : Faculteit der rechten van de Universiteit van Amsterdam
Plaats : Amsterdam
Datum ingang : 01-04-2006
     
Functie : Voorzitter
Instantie : Tuchtcommissie Stichting Tuchtrechtspraak Mediators
Plaats : Amsterdam
Datum ingang : 01-04-2005
     
Functie : Lid
Instantie : Raad van toezicht Stichting Reclassering Nederland
Plaats : Utrecht
Datum ingang : 01-10-2004
Datum einde : 01-01-2014
     
Functie : Buitengewoon lid
Instantie : Raad van Arbitrage voor de Bouw
Plaats : Utrecht
Datum ingang : 01-02-2004
     
Functie : Lid
Instantie : Werkgeversvereniging Raden voor Rechtsbijstand
Plaats : Den Bosch
Datum ingang : 29-01-2003
     
Functie : Voorzitter
Instantie : Raad voor Rechtsbijstand
Plaats : Amsterdam
Datum ingang : 01-01-2002
     
Functie : Voorzitter
Instantie : Adviesraad Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats : Zutphen
Datum ingang : 01-01-2002
     
Functie : Voorzitter
Instantie : Raad van Toezicht Stichting Duinstee
Plaats : Bergen
Datum ingang : 01-11-1999
     
Functie : Voorzitter
Instantie : Raad van toezicht Stichting Onderdak
Plaats : Alkmaar
Datum ingang : 26-10-2000
Datum einde : 30-04-2003
     
Functie : Voorzitter
Instantie : Stichting Preferente Aandelen Nethcorp
Plaats : Utrecht
Datum ingang : 30-06-1995
Datum einde : 15-01-2002

 Voorheen beklede betrekkingen

Functie : Senior raadsheer
Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang : 01-01-2011
Datum einde : 31-12-2012
     
Functie : Coördinerend vice-president
Instantie : Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang : 30-06-2003
Datum einde : 31-12-2010
     
Functie : Voorzitter van het bestuur
Instantie : Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang : 30-06-2003
Datum einde : 29-02-2008
     
Functie : Coördinerend vice-president senior
Instantie : Rechtbank Alkmaar
Datum ingang : 01-01-2002
Datum einde : 29-06-2003
     
Functie : President
Instantie : Rechtbank Alkmaar
Datum ingang : 02-05-1993
Datum einde : 31-12-2001
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang : 20-08-1991
Datum einde : 31-12-2001
     
Functie : Vice-President
Instantie : Rechtbank Amsterdam
Datum ingang : 01-02-1991
Datum einde : 01-05-1993
     
Functie : Kantonrechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Hoorn
Datum ingang : 01-02-1991
Datum einde : 31-12-2001
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Amsterdam
Datum ingang : 21-01-1991
Datum ingang : 31-01-1991
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Haarlem
Datum ingang : 27-07-1988
Datum einde : 31-12-2001
     
Functie : Kantonrechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Den Helder
Datum ingang : 02-05-1984
Datum einde : 31-12-2001
     
Functie : Kantonrechter
Instantie : Rechtbank Hoorn
Datum ingang : 16-07-1983
Datum einde : 31-01-1991
     
Functie : Kantonrechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Alkmaar
Datum ingang : 15-04-1982
Datum einde : 31-12-2001
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Alkmaar
Datum ingang : 22-04-1980
Datum einde : 01-05-1993
     
Functie : Advocaat
Instantie : Veraart
Plaats : Alkmaar
Datum ingang : 1975
Datum einde : 1983
     
Functie : Advocaat
Instantie : Lankhof advocaten
Plaats : Amsterdam
Datum ingang : 1971
Datum einde : 1974