Personalia

Naam : mr. R.A. Steenbergen
Geboortedatum : mei 1957

 Beroepsgegevens

Functie : Senior rechter
Instantie : Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang : 01-01-2013
     
Functie : Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie : Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang : 01-01-2013

 Beslissingen

19-05-2014 :    

 Nevenbetrekkingen (al dan niet voormalig)

Functie : Plaatsvervangend voorzitter
Instantie : Raad van discipline Ressort Arnhem
Plaats : Arnhem
Datum ingang : 01-10-2011
     
Functie : Docent
Instantie : SSR
Plaats : Utrecht
Datum ingang : 01-03-2011
     
Functie : Voorzitter klachtencommissie
Instantie : Haga ziekenhuis
Plaats : Den Haag
Datum ingang : 01-01-2010
     
Functie : Voorzitter
Instantie : Klachtencommissie NHG Praktijkaccreditatie B.V.
Plaats : Utrecht
Datum ingang : 01-05-2009
     
Functie : Voorzitter klachtencommissie
Instantie : Ter Gooi ziekenhuizen
Plaats : Hilversum/Blaricum
Datum ingang : 01-07-2008
     
Functie : Bestuurslid
Instantie : Stichting De Oude Kerk
Plaats : Amsterdam
Datum ingang : 01-12-2006
Datum eind : 14-04-2014
     
Functie : Bestuurslid
Instantie : Psychiatrisch ziekenhuis De Grote Rivieren
Plaats : Dordrecht
Datum ingang : 1993
Datum eind : 1997
     
Functie : Bestuurslid
Instantie : Riagg
Plaats : Dordrecht
Datum ingang : 1991
Datum eind : 1997

 Voorheen beklede betrekkingen

Functie : Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie : Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang : 01-01-2007
Datum eind : 31-12-2012
     
Functie : Senior rechter
Instantie : Rechtbank Utrecht
Datum ingang : 01-01-2011
Datum eind : 31-12-2012
     
Functie : Vice-president
Instantie : Rechtbank Utrecht
Datum ingang : 01-02-2010
Datum eind : 31-12-2010
     
Functie : Vice-president
Instantie : Rechtbank Zwolle
Datum ingang : 01-01-2007
Datum eind : 31-01-2010
     
Functie : Vice-president
Instantie : Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang : 01-01-2006
Datum eind : 31-12-2006
     
Functie : Raadsheer
Instantie : Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang : 10-01-1997
Datum eind : 31-12-2005
     
Functie : Rechter
Instantie : Rechtbank Dordrecht
Datum ingang : 31-05-1991
Datum eind : 09-01-1997
     
Functie : Gerechtsauditeur
Instantie : Rechtbank Dordrecht
Datum ingang : 01-03-1990
Datum eind : 30-05-1991
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Dordrecht
Datum ingang : 01-03-1990
Datum eind : 30-05-1991
     
Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie : Rechtbank Zwolle
Datum ingang : 01-03-1996
Datum eind : 28-02-1990