Personalia

Naam : mr. G.P.M. van den Dungen
Geboortedatum : 01-07-1952

 Beroepsgegevens

Functie : Raadsheer
Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang : 01-01-2013

 Arresten

10-08-2010 : Juridische misslagen     Wetsschendingen
19-04-2011 : Juridische misslagen     Wetsschendingen

 Nevenbetrekkingen (al dan niet voormalig)

Functie : Lijstarbiter
Instantie : Stichting Arbitrage Instituut Nederlandse Antillen en Aruba
Datum ingang : 01-01-2007
 
Functie : Lid/jurist
Instantie : Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats : Den Haag
Datum ingang : 01-05-2005
     
Functie : Bestuurslid
Instantie : Rotary Club Zwolle IJsselland
Datum ingang : 18-06-2002
     
Functie : Plaatsvervangend voorzitter
Instantie : Regionaal Tuchtcollege Zwolle
Datum ingang : 01-05-2002
     
Functie : Voorzitter
Instantie : Stichting aankoop natuurgebieden Nederlandse antillen
Plaats : Willemstad
Datum ingang : 01-11-2001
     
Functie : Voorzitter Adviesraad
Instantie : Stichting Landschap Overijssel
Datum ingang : 01-04-2001

 Voorheen beklede betrekkingen

Functie : Raadsheer
Instantie : Gerechtshof Arnhem
Datum ingang : 01-09-2005
Datum eind : 31-12-2012
     
Functie : Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie : Gerechtshof Arnhem
Datum ingang : 07-10-2002
Datum eind : 31-08-2005
     
Functie : Vice-president
Instantie : Rechtbank Zwolle
Datum ingang : 01-11-1999
Datum eind : 31-08-2005
     
Functie : Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie : Kantongerecht Deventer
Datum ingang : 16-12-1993
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie : Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang : 26-02-1991
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie : Kantongerecht Lelystad
Datum ingang : 01-01-1994
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie : Kantongerecht Zutphen
Datum ingang : 26-02-1991
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Rechter
Instantie : Rechtbank Zwolle
Datum ingang : 02-04-1991
Datum eind : 31-10-1999
     
Functie : Lid
Instantie : Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang : 01-08-1995
Datum eind : 31-08-1999
     
Functie : Gerechtsauditeur
Instantie : Rechtbank Zwolle
Datum ingang : 01-08-1989
Datum eind : 01-04-1991
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Zwolle
Datum ingang : 18-12-1989
Datum eind : 01-04-1991