Personalia

Naam : mr. H. van Loo
Geboortedatum : januari 1951

 Beroepsgegevens

Functie : Raadsheer
Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang : 01-01-2013

 Arresten

10-06-2008 : Juridische misslagen     Wetsschendingen
08-12-2009 : Juridische misslagen     Wetsschendingen

 Nevenbetrekkingen (al dan niet voormalig)

Functie : Lid
Instantie : Permanente Adviescommissie Archieven Rechterlijke Organisatie
Datum ingang : 01-04-2008
     
Functie : Plaatsvervangend kroonlid
Instantie : Hof van Discipline
Plaats : 's-Hertogenbosch
Datum ingang : 03-11-2000
     
Functie : Plaatsvervangend voorzitter
Instantie : Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Plaats : Arnhem / Nijmegen
Datum ingang : 01-01-1993
     
Functie : Lid
Instantie : Rotary Club Rijk van Nijmegen
Plaats : Nijmegen
Datum ingang : 10-01-1986
     
Functie : Regiovoorzitter Nijmegen e.o.
Instantie : Rotary International
Datum ingang : 01-07-2009
     
Functie : Secretaris
Instantie : Vereniging Nederlandse Centrale voor Practische Hulpverlening
Plaats : Groesbeek
Datum ingang : 01-01-1981
Datum eind : 01-01-2012

 Voorheen beklede betrekkingen

Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang : 01-01-2013
Datum eind : 31-03-2013
     
Functie : Raadsheer
Instantie : Gerechtshof Arnhem
Datum ingang : 10-01-1995
Datum eind : 31-12-2012
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Arnhem
Datum ingang : 10-01-1995
Datum eind : 31-12-2012
     
Functie : Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie : Kantongerecht Terborg
Datum ingang : 03-01-1991
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Utrecht
Datum ingang : 24-04-1996
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Rechter
Instantie : Rechtbank Arnhem
Datum ingang : 20-07-1988
Datum eind : 09-01-1995
     
Functie : Gerechtsauditeur
Instantie : Rechtbank Arnhem
Datum ingang : 19-08-1986
Datum eind : 19-07-1988
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Arnhem
Datum ingang : 12-07-1986
Datum eind : 19-07-1988