Personalia

Naam : mr. I.A. Katz-Soeterboek (Iet)
Geboortedatum : januari 1953

 Beroepsgegevens

Functie : Senior raadsheer
Instantie : Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang : 01-01-2013

 Arresten

10-06-2008 : Juridische misslagen     Wetsschendingen
08-12-2009 : Juridische misslagen     Wetsschendingen
10-08-2010 : Juridische misslagen     Wetsschendingen
19-04-2011 : Juridische misslagen     Wetsschendingen

 Nevenbetrekkingen (al dan niet voormalig)

Functie : Plv. voorzitter College van Beroep voor de Examens
Instantie : ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
Plaats : Arnhem
Datum ingang : 01-01-2014
     
Functie : Voorzitter Klachtencommissie Ongewenst Gedrag
Instantie : ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
Plaats : Arnhem
Datum ingang : 01-01-2014
     
Functie : Voorzitter Geschillenadviescommissie
Instantie : Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
Plaats : Arnhem/Nijmegen
Datum ingang : 01-09-2010
     
Functie : Plv. voorzitter Interne Beroepscommissie Werktijdenregeling
Instantie : Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
Plaats : Arnhem/Nijmegen
Datum ingang : 20-04-2010
     
Functie : Plv. voorzitter Interne Beroepscommissie Taaktoedeling en Beoordelingszaken
Instantie : Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
Plaats : Arnhem/Nijmegen
Datum ingang : 01-04-2007
     
Functie : Secretaris
Instantie : Raad van Toezicht van het Gelders Centrum voor Verslavingszorg
     
Functie : Voorzitter Beroepscollege
Instantie : Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
Plaats : Arnhem/Nijmegen
Datum ingang : 01-10-1989

 Voorheen beklede betrekkingen

Functie : Senior raadsheer
Instantie : Gerechtshof Arnhem
Datum ingang : 01-01-2011
Datum eind : 31-12-2012
     
Functie : Vice-president
Instantie : Gerechtshof Arnhem
Datum ingang : 22-09-1999
Datum eind : 31-12-2010
     
Functie : Raadsheer
Instantie : Gerechtshof Arnhem
Datum ingang : 23-09-1991
Datum eind : 21-09-1999
     
Functie : Rechter
Instantie : Rechtbank Arnhem
Datum ingang : 02-10-1985
Datum eind : 22-09-1991
     
Functie : Gerechtsauditeur
Instantie : Rechtbank Arnhem
Datum ingang : 01-06-1984
Datum eind : 01-10-1985
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Arnhem
Datum ingang : 11-10-1984
Datum eind : 01-10-1985
     
Functie : Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie : Rechtbank Arnhem
Datum ingang : 01-03-1978
Datum eind : 31-05-1984