Wetschendingen inzake een tussenarrest d.d. 8 december 2009 in een zaak tussen V.N.I. Enschede B.V. en R.T.B. Hofs, gewezen door raadsheren mr. J.P. Fokkermr. I.A. Katz-Soeterboek en mr. H. van Loo:

Wetsschending 5

Het Hof is de mening toegedaan, dat een opzegging van een huurovereenkomst op grond van wetsartikel 305 Fw. door een bewindvoerder in een wettelijke schuldsaneringsregeling niet rechtsgeldig is.