Wetschendingen inzake een eindarrest d.d. 19 april 2011 in een zaak tussen V.N.I. Enschede B.V. en R.T.B. Hofs, gewezen door raadsheren mr. J.P. Fokkermr. I.A. Katz-Soeterboek en mr. G.P.M. van den Dungen:

Wetsschending 8

Omdat er in dit arrest wordt voortgeborduurd op de tussenarresten d.d. 10 juni 2008, 8 december 2009 en 10 augustus 2010 worden dezelfde wetsschendingen gemaakt als in die voorgaande arresten.