Rechters

 Personalia

Naam : mr. E.W. de Groot (Ellen)
Geboortedatum : mei 1962

 Beroepsgegevens

Functie : Senior rechter
Instantie : Rechtbank Overijssel
Datum ingang : 01-04-2013

 Vonissen

05-09-2006 :    
24-04-2007 :    
19-05-2009 : Juridische misslagen Wetsschendingen
17-11-2009 : Juridische misslagen Wetsschendingen
13-04-2010 : Juridische misslagen Wetsschendingen

 Nevenbetrekkingen (al dan niet voormalig)

Functie : Lid Raad van Toezicht
Instantie : Openbare Scholengemeenschap (OSG)
Plaats : Hengelo
Datum ingang : 10-06-2015
     
Functie : Gastdocent
Instantie : Instituut voor arbeidsrecht
Plaats : Nunspeet
Datum ingang : 01-10-2013
     
Functie : Advocaat en Procureur
Plaats : Enschede
     
Functie : Bestuurslid
Instantie : Kring van Kantonrechters
Datum ingang : 01-06-2013
     
Functie : Incidenteel spreker/inleider
Instantie : Diverse (onderwijs) instellingen
Datum ingang : 01-01-2011
     
Functie : Gastdocent
Instantie : Radboud Universiteit
Plaats : Nijmegen
Datum ingang : 01-02-2006
     
Functie : Voorzitter-plaatsvervanger
Instantie : Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Plaats : Zwolle
Datum ingang : 01-05-2005
     
Functie : Voorzitter
Instantie : klachtencommissie Districts Huisartsenvereniging Twente
Datum ingang : 01-01-1996

 Voorheen beklede betrekkingen

Functie : Senior rechter
Instantie : Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang : 01-01-2013
Datum eind : 31-03-2013
     
Functie : Senior rechter
Instantie : Rechtbank Almelo
Datum ingang : 01-01-2011
Datum eind : 31-12-2012
     
Functie : Vice-president
Instantie : Rechtbank Almelo
Datum ingang : 01-01-2002
Datum eind : 31-12-2010
     
Functie : Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie : Gerechtshof Arnhem
Datum ingang : 20-11-2006
Datum eind : 01-03-2010
     
Functie : Kantonrechter
Instantie : Kantongerecht Enschede
Datum ingang : 06-01-2000
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Kantonrechter
Instantie : Kantongerecht Zutphen
Datum ingang : 01-02-2000
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Kantonrechter-plaatsvervanger
Instantie : Kantongerecht Apeldoorn
Datum ingang : 16-11-1995
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Kantonrechter-plaatsvervanger
Instantie : Kantongerecht Groenlo
Datum ingang : 16-11-1995
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Kantonrechter-plaatsvervanger
Instantie : Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang : 16-11-1995
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Kantonrechter-plaatsvervanger
Instantie : Kantongerecht Terborg
Datum ingang : 16-11-1995
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Kantonrechter-plaatsvervanger
Instantie : Kantongerecht Zutphen
Datum ingang : 16-11-1995
Datum eind : 31-12-2001
     
Functie : Rechter
Instantie : Rechtbank Zutphen
Datum ingang : 23-06-1995
Datum eind : 05-01-2000
     
Functie : Rechter-plaatsvervanger
Instantie : Rechtbank Zutphen
Datum ingang : 20-04-1993
Datum eind : 22-06-1995