Op 16 augustus 2012 heeft notaris mr. P. Benedek de casus voor advies voorgelegd aan de KNB middels het volgende document met bijlagen:

Bijlagen:
Bewaar het bestand Document d.d. 16-08-2012 Het voorleggen van de casus aan de KNB.pdfDocument d.d. 16-08-2012[Het voorleggen van de casus aan de KNB][01]
Bewaar het bestand Bijlage 1.pdfBijlage 1[Vonnis Rechtbank Almelo d.d. 13 april 2010][02]
Bewaar het bestand Bijlage 2.pdfBijlage 2[Verhandeling van prof. dr. ir. A. van Putten ][03]
Bewaar het bestand Bijlage 3.pdfBijlage 3[Dagvaarding d.d. 23 december 2003][04]
Bewaar het bestand Bijlage 4.pdfBijlage 4[Vonnis Rechtbank Almelo d.d. 19 mei 2009][05]
Bewaar het bestand Bijlage 5.pdfBijlage 5[Vonnis Rechtbank Almelo d.d. 17 november 2009][06]
Bewaar het bestand Bijlage 6.pdfBijlage 6[Vonnis Rechtbank Almelo d.d. 24 april 2007][07]
Bewaar het bestand Bijlage 7.pdfBijlage 7[Arrest Gerechtshof Arnhem d.d. 10 juni 2008][08]
Bewaar het bestand Bijlage 8.pdfBijlage 8[Arrest Gerechtshof Arnhem d.d. 6 juli 2004][09]
Bewaar het bestand Bijlage 9.pdfBijlage 9[Proces verbaal van inventarisatie d.d. 25 februari 2004][10]
Bewaar het bestand Bijlage 10.pdfBijlage 10[Berekening van V.N.I. (mr. Naus) ter comparitie van partijen d.d. 25 maart 2010][11]
Bewaar het bestand Bijlage 11.pdfBijlage 11[Beslissing Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen d.d. 28 mei 2009][12]
Bewaar het bestand Bijlage 12.pdfBijlage 12[Door V.N.I. (mr. Naus) geëntameerd Incidenteel appel d.d. 19 juli 2011][13]
Bewaar het bestand Bijlage 13.pdfBijlage 13[Arrest Gerechtshof Arnhem d.d. 10 augustus 2010][14]
Bewaar het bestand Bijlage 14.pdfBijlage 14[Arrest Gerechtshof Arnhem d.d. 19 april 2011][15]