DLA Piper Advocaten & Notarissen

 

Naam:

Website:

Plaats:

Telefoonnummer:

 

 DLA Piper Advocaten & Notarissen

 www.dlapiper.com

 Amsterdam

 024 - 3 828 384

De rol van de advocaten en de notaris van DLA Piper in de procedures tegen ING

Inzake de procedures tegen ING heb ik gesteld, dat zij misselijkmakende leugens, verzinsels, onbegrijpelijke stellingen en tegenstrijdige standpunten in een drietal procedures heeft geponeerd. Het zal een ieder echter duidelijk zijn, dat de door ING ingeschakelde advocaten, zijnde de mrs. J. Atema en E. Netten van DLA-Piper, in werkelijkheid degenen zijn die zich aan abominabel werk schuldig hebben gemaakt, dit weliswaar aangestuurd door de pitbulls van ING, zijnde de managers van de afd. Credit Recovery. De betreffende advocaten waren ondeskundig en begrepen zelfs de beginselen van het recht niet. Bovendien hebben zij welbewust zaken verdraaid, feiten ontkend dan wel in het leven geroepen, onderwerpen door elkaar heen gehaald, tal van besprekingen verzonnen, verjaring aangegrepen om betalingen te voorkomen, het echtpaar beschuldigd van aantijgingen en complottheorieën, etc. etc.

DLA-Piper heeft het zelfs gepresteerd te doen alsof één van haar advocaten, ene mr. Hopman, voor ING was opgetreden in een procedure tussen Postbank N.V. en het echtpaar Hofs, dienaangaande echter nooit een procedure gevoerd is. In deze heeft zij op 27 juni 2008 een rekening ten bedrage van € 9.941,03 aan de afd. DCR/Recovery van ING verzonden, waarna de administratie van ING de rekening-courant-rekening van het echtpaar met dit bedrag simpelweg heeft gedebiteerd. Pure diefstal dus.

En dan te bedenken, dat de burger door de media en de politiek wordt voorgehouden dat advocaten integer en competent zijn en “waarheidsvinding” hoog in het vaandel hebben staan, hoewel er nu en dan wel bij wordt gezegd, dat er natuurlijk altijd verbeteringen mogelijk zijn. Wat een eufemisme !! In een brief van 23 december 2004 schreef onze toenmalige minister van Justitie mr. Donner aan de voorzitter van de Tweede Kamer o.a.:

Goede rechtsbijstand is van groot belang voor het functioneren van de rechtsstaat. De rechter kan geen beslissingen nemen als hij niet op niveau de goede argumenten op de juiste wijze krijgt aangereikt.

De mate waarin de advocatuur er in slaagt deze rol goed te vervullen geeft in zekere zin de kwaliteit van de rechtsstaat weer. Kortom, een goed functionerende krachtige en integere advocatuur als poortwachter tot en onderdeel van het rechtsbestel is onmisbaar in onze samenleving.

De medeverantwoordelijkheid voor de rechtsbedeling brengt tevens mee dat de advocaat- hoewel hij staat voor de belangen van zijn cliënt- oog dient te hebben voor de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij en een goed verloop van de processen. Dit is in essentie de functionele beroepswaarde van de advocaat.

De realiteit is echter een compleet andere. Advocaten denken voornamelijk aan het vullen van hun zakken en zij vertrappen ten behoeve van hun cliënt (zeker wanneer het gaat om een grote dik betalende cliënt) al hetgeen waaromtrent zij ooit de eed van integriteit hebben afgelegd. Ik voeg daaraan toe, dat er ook zeker advocaten zijn, die hun werk naar eer en geweten doen en zodoende wel een grote bijdrage leveren aan een betere samenleving.

Ook een notaris van DLA-Piper, zijnde mr. M. Laenen, is haar cliënte ING onbevooroordeeld ter wille geweest, daarbij in haar handelwijze rücksichtslos het echtpaar ten gronde richtend, dit door zonder dat zij daartoe het recht had hun woning te veilen, daarbij geheel bewust de overtuigende bewijsvoering van het echtpaar, dat zij richting ING nooit in verzuim waren geweest, ter zijde schuivend en bovendien zeer belangrijke jurisprudentie van de Hoge Raad negerend. Daarbij komt ook nog, dat zij als collega van de advocaten mr. J. Atema en mr. E. Netten de opdracht van ING sowieso niet had mogen aannemen.