Naam:

Website:

Plaats:

Telefoonnummer:

 Nexus Advocaten

 www.nexusadvocaten.nl

 Amsterdam

 020 240 25 61

Op deze site wordt aandacht besteed aan de ondeskundige en schaamteloze handelwijze van mr. J in een geschil tussen mijzelf (een weduwe van 78 jaar) en ING. Op enig moment is mr. J door ING Bank ingeschakeld met het enige doel mij een lesje te leren door mij zoveel mogelijk geld afhandig te maken en zelfs meermaals te dreigen mijn woning te verkwanselen via een executoriale verkoop. Daarbij moet men bedenken, dat ieder recht daartoe ontbreekt, omdat ik het recht onweerlegbaar aan mijn zijde heb. Mr. J wil echter zijn grote klant en goede relatie hoe dan ook van dienst zijn, waarbij hij door roeien en ruiten gaat, dit zonder zich te bekommeren om de gedragsregels voor de advocatuur en bovendien wetsartikel 21 Rv. voortdurend met voeten treedt.

Dit wetsartikel luidt: Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

Mr. J is werkzaam bij Nexus Advocaten, gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 201 te Amsterdam.

Op de website staat inzake dit heerschap o.a. het volgende vermeld:

Toine J is één van de grondleggers van Nexus Advocaten. Hij heeft in de loop van zijn carrière een gespecialiseerde procespraktijk weten op te bouwen waarbij de nadruk ligt op hypotheek- en executierecht, beslagrecht en incasso. Naast zijn werk is Toine zeer betrokken bij de Haarlemse Honkbalvereniging Kinheim en het stimuleren van jonge sporttalenten.

Inzake het Advocatenkantoor staat er:

Nexus weet complexe juridische geschillen snel te doorgronden met oog voor detail en realiteit.
Nexus Advocaten biedt jarenlange ervaring in het procederen en adviseren voor ondernemingen en particulieren, waarbij gezocht wordt naar realistische en praktisch goede oplossingen voor gerezen geschillen.

Dit is de veelbelovende theorie, de praktijk is er één, althans wat mr. J betreft, van leugens, domme en onbegrijpelijke uitspraken, verdraaiingen van de realiteit, het plaatsen van algemeenheden die nergens over gaan, het trachten mij onder druk grote niet verschuldigde bedragen aan ING te laten betalen, het uiten van beledigingen en beschuldigingen en zelfs het schaden van mijn goede naam en faam, hetgeen als smaad geduid kan worden.