Foto Stuyt G.P.A. Guido

Naam:

Werkzaam bij:

Plaats:

Functie:

Telefoonnummer:

Email:

mr. G.P.A. Stuyt (Guido)

Van Putten Van Apeldoorn Notarissen

Ede

Kandidaat-notaris

0318 - 68 56 81

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 26 juni 2012 ontvangen wij een brief van Van Putten Van Apeldoorn Notarissen, waarbij er gedaan is alsof deze brief is geschreven door mr. P.T.A. Benedek, omdat deze de brief heeft ondertekend en de brief in de “ik-vorm” is gesteld. In werkelijkheid is deze brief echter opgesteld door kandidaat-notaris mr. G.Stuyt, waarvan wij al direkt een vermoeden hadden, dit door de schrijfstijl en de referentie PBE/GST.
Mr. Stuyt heeft dit ook toegegeven in een telefoongesprek met mij op 27 juni 2012.
Bij de ondertekening door mr. Benedek is op geen enkel manier verwezen naar de werkelijke opsteller. Hier is duidelijk sprake van Valsheid in Geschrifte ingevolge wetsartikel 225 Sr.

Wij begrijpen ook wel, dat een notaris veel werkzaamheden overlaat aan ondergeschikten dan wel collega’s, maar dit laat onverlet dat de ontvanger het recht heeft te weten wie de briefschrijver is. Een goed voorbeeld is de Belastingdienst, die altijd keurig vermeld wie de opsteller van de brief is, b.v. wanneer er namens de inspecteur is geschreven, tenzij het gaat om in een automatisch proces vervaardigde brieven en stukken.

Bijzondere Veilingvoorwaarden

Deze Veilingvoorwaarden werden door ons op 24 augustus 2012 ontvangen en waren op 23 augustus 2012 ook op de beide websites te vinden, zijnde www.veilingbiljet.nl en www.veilingnotaris.nl.
Met betrekking tot deze ten gronde foutieve en onzinnige Veilingvoorwaarden, waar ik later uitgebreid op terugkom, heeft mr. Stuyt zijn handen schoon weten te houden.
De tekst begint met te stellen, dat er voor mr. Benedek is verschenen de heer mr. G.P.A.Stuyt en dat deze als gevolmachtigde handelt van V.N.I. Enschede B.V.

Onder het kopje VOLMACHT staat vermeld, dat de hiervoor vermelde volmacht blijkt uit één onderhandse volmacht, welke aan deze akte zou zijn gehecht. Deze volmacht zat echter niet bij de Bijzondere Veilingvoorwaarden. Het is overigens onduidelijk, waarom er gesproken wordt over “één volmacht” in plaats van over “een volmacht”.

Op de laatste bladzijde (bladzijde 6) staat:

"Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris."

Onder de aanduiding (Volgt ondertekening) wordt er echter niet door de verschenen persoon, zijnde mr. G.P.A. Stuyt, een handtekening geplaatst!
De inhoud van de akte komt dus geheel en al voor rekening van mr. Benedek, al is het vanzelfsprekend heel goed mogelijk, dat toch mr. Stuyt zijn kennis en vaardigheden op deze Veilingvoorwaarden heeft losgelaten.

Gonnie Akkermans