logo Hekkelman Advocaten Notarissen

Naam:

Website:

Plaats:

Telefoonnummer:

Email:

Werkzaam:

 

Van Putten Van Apeldoorn notarissen

www.vpvanotarissen.nl/

Ede

0318 - 68 56 85

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Notaris mr. P.T.A. Benedek

Kandidaat-notaris mr. G.P.A. Stuyt

Op de website van Van Putten Van Apeldoorn Notarissen is te lezen:

"Uw ervaring telt!

We vertellen hier niet wat we doen en wat we kunnen. We laten dit graag aan onze klanten over. Want wie kan er beter vertellen over zijn of haar ervaringen dan de klant zelf?
Daarom adviseren wij u de pagina klantervaringen eens rustig door te lezen. Heeft u nog geen ervaring met ons, maar wilt u toch uw mening geven over ons kantoor, onze site of onze informatievoorziening, dan nodigen wij u uit uw mening met ons te delen via mijn ervaring."

De website bewijst, dat het kantoor hoog scoort op het gebied van klanttevredenheid, waarvoor mijn lof.
Inderdaad was de ontvangst door notaris mr. P.T.A. Benedek en kandidaat-notaris mr. G.P.A. Stuyt van mij en mijn zoon op 14 augustus 2012 allervriendelijkst, dit ondanks het kort daarvoor verschenen artikel over notaris Benedek op de website van Vrouwe Justitia in Verval.
Tot onze grote tevredenheid verliep tevens het gehele gesprek correct en was het van een constructieve inhoud, dit met name ook omdat wij ons verhaal kwijt konden en er goed werd geluisterd door de beide notarissen.

Onder het kopje Resultaten Klantentevredenheidsonderzoek is het volgende op de website te lezen:

“Omdat wij als kwaliteitsorganisatie streven naar een maximale klanttevredenheid, zijn wij erg geïnteresseerd in uw ervaring met ons kantoor. Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel, aangezien wij door klantervaringen ons zelf weer kunnen verbeteren. Wekelijks voeren wij onder de meeste van onze klanten die een akte bij ons hebben getekend een klantentevredenheidsonderzoek uit.
De respons van onze klanten is hoog en daardoor zijn wij in staat onze bedrijfsvoering waar mogelijk aan te passen op de wensen en suggesties van onze klanten. Dit helpt ons beter te worden. Ontevreden klanten worden benaderd door het Dagelijks Bestuur om in een gesprek toe te kunnen lichten wat hen ontevreden heeft gemaakt. Door direct met de ontevreden klant in contact te komen, kunnen wij ook direct maatregelen treffen indien mogelijk.”

Natuurlijk is het zo, dat mijn man en ik geen klant in de bovengenoemde zin van Van Putten Van Apeldoorn waren, maar ook in het onderhavige en afwijkende geval diende mijns inziens onverkort te gelden, dat er professioneel werk werd verricht en wanneer dat niet het geval zou zijn, dat daaraan dan eveneens de nodige aandacht had moeten worden besteed. Daartoe zou ook een gesprek met het Dagelijks Bestuur hebben kunnen behoren.

Alle fouten ontkennen had geen optie mogen zijn.

Helemaal ten gronde foutief en zeer ergerlijk hebben wij gevonden, dat de KNB onverkort de betreffende notaris steunt in zijn incompetente werkzaamheden in het litigieuze geval, terwijl deze organisatie nu juist uitdraagt, dat zij de kwaliteit van het Nederlandse notariaat bewaakt en bevordert en dat zij de dagelijkse praktijk- en beroepsuitoefening van (kandidaat-)notarissen met een breed dienstenpakket ondersteunt, dit zoals in publicatie 1 inzake de KNB reeds vermeld.

Dat de KNB geheel op de hoogte was van alle zwaarwegende feiten, waarom er geen sprake kon zijn van een executoriale verkoop van onze woning door mr. Benedek, maakt haar steun aan de handelwijze van deze notaris nog spraakmakender. In een van de volgende publicaties over de KNB zal ik terugkomen op mijn bewering inzake het door de KNB op de hoogte zijn, dit met overtuigende bewijsvoering.

Gonnie Akkermans