Uitspraken van de Hoge Raad waarnaar in artikelen of stukken wordt verwezen:

HR 8 november 1926, NJ 1926, 1342
HR 17 januari 1950, NJ 1950, 345
HR 3 december 1971, NJ 1972, 137
HR 15 juni 1976, NJ 1976, 562
HR 17 september 1982, NJ 1983, 120
HR 22 april 1983, NJ 1984, 145
HR 28 juni 1983, NJ 1984, 98
HR 24 februari 1987, NJ 1988, 540
HR 28 maart 1990, NJ 1991, 118
HR 10 september 1993, NJ 1994, 507
HR 23 september 1994, NJ 1995/26
HR 5 januari 1996, NJ 1996, 597
HR 15 maart 1996, 765
HR 6 februari 1998, NJ 1998, 569
HR 1 mei 1998, NJ 1999, 563
HR 23 april 1999, NJ 1999, 497
HR 16 november 2001, NJ 2002, 401
HR 14 december 2001, NJ 2002, 57
HR 31 mei 2002, NJ 2003, 344
HR 5 december 2003, JBPr 2004/14
HR 16 januari 2004, LJN AM2358, NJ 2004, 318
HR 10 februari 2006, LJN AU 6519
HR 15 september 2006, RvdW 2006, 855
HR 22 december 2006, NJ 2007, 173
HR 27 april 2007, LJN AZ 6638

Bijlagen:
Bewaar het bestand 1992-07-26 HR 26 juni 1992, NJ 1993449.pdfHR 26 juni 1992, NJ 1993/449[HR 26 juni 1992, NJ 1993/449][ ]