Wetsartikelen uit de Wet op de Rechterlijke Organisatie waarnaar in teksten, stukken en/of produkties wordt verwezen:

Bijlagen:
Bewaar het bestand 26 RO Wet op de rechterlijke organisatie, Artikel 26.pdfArt. 26 RO[Wet op de rechterlijke organisatie, Artikel 26][026]
Bewaar het bestand 79 RO Wet op de rechterlijke organisatie, Artikel 79.pdfArt. 79 RO[Wet op de rechterlijke organisatie, Artikel 79][079]
Bewaar het bestand 80a RO Wet op de rechterlijke organisatie, Artikel 80a.pdfArt. 80a RO[Wet op de rechterlijke organisatie, Artikel 80a][080a]