Wetsartikelen uit het Wetboek van Strafrecht waarnaar in teksten, stukken en/of produkties wordt verwezen:

Bijlagen:
Bewaar het bestand 225 Sr Wetboek van Strafrecht, Artikel 225.pdfArt. 225 Sr[Wetboek van Strafrecht, Artikel 225][225]